Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Provozovatel obchodu: Lucie Žalmánková, Sokolovská 720, Milevsko 399 01
IČO: 67160778
Neplátce DPH

On-line prodej, E-shop
www.rucnevyrabenamydla.cz

E-mail:  info@rucnevyrabenamydla.cz
Tel.: 777 559 286

 

  1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro maloobchodní nákup v internetovém obchodě www.rucnevyrabenamydla.cz
Podmínky blíže  upřesňují práva a povinností prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy  obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

  1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Všechny  objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.rucnevyrabenamydla.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními a dodacími  podmínkami včetně reklamačního řádu a s ustanovením o ochraně osobních údajů a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
Kupující je povinen uvést správně registrační údaje, zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno, telefonní kontakt, emailovou adresu.

Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v objednávce.
Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.rucnevyrabenamydla.cz dává kupující souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Prodejce má právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje, apod.

  1. CENY ZBOŽÍ

S kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

Zboží zasíláme pouze na dobírku na adrese určené kupujícím (zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí ).

V případě dodání zboží mimo Českou Republiku je vždy požadována platba předem.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.DODACÍ PODMÍNKY (Doprava + balné)

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce (není-li v poznámce uvedeno jinak). Zásilky jsou odesílány na dobírku prostřednictvím České pošty nebo PPL.

Česká pošta –balík do ruky + dobírka       150,-

Česká pošta – balík na poštu  + dobírka   150,-

PPL  doručovací služba platba předem 109,-

 

Vždy pečlivě zkontrolujte, zda zásilka není poškozena!

Zboží uvedené skladem je expedováno do 1.pracovního dne, není-li v popise u výrobku uvedeno jinak. Veškeré zboží je expedováno maximálně do 7 pracovních dnů od obdržení objednávky.

Ke každé objednávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list, nebo je zaslán elektronickou formou na udanou emailovou adresu kupujícího a to po převzetí zboží.

 

Výměna zboží

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme a to po telefonické domluvě. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na adresu provozovny (Sokolovská 720, Milevsko 399 01) a to včetně kopie daňového dokladu. Pokud bude zboží bez známek opotřebení a poškození, obratem Vám zašleme nové.

Náklady na poštovné spojené s výměnou zboží hradí kupující.

 

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od objednávky v následujících případech:

Objednané zboží  se již  nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné.

Není možné zkontaktovat zákazníka pro neúplné nebo chybné kontaktní údaje.

Pokud kupující zaplatil částku kupní ceny bude mu vrácena v hotovosti nebo převedena na účet.

  1. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY

Kupující má právo dle §53  odst .6 zák.č 40/1964 Sb. (obč.zák.) odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Musí tak zboží vrátit nepoškozené, naprosto prodeje schopné, v původním obalu a včetně dárku, který obdržel k nákupu. Se zbožím musí být vrácena také faktura. Kupujícímu mohou být účtovány náklady skutečně vynaložené na vyřízení odstoupení od kupní smlouvy.

6.REKLAMACE

Kupující je povinen si bezprostředně při převzetí zboží překontrolovat a to za přítomnosti doručovatele ( pošta – PPL ) a pokud shledá poškozený obal nebo poškození zboží sepsat s dopravcem záznam o způsobené škodě. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Podepsáním přepravního listu dopravci stvrzuje kupující, že zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s platnými právními předpisy (Občanského zákoníku pro fyzické osoby a Obchodního zákoníku pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není na výrobku uvedeno jinak a vztahuje se pouze na výrobní vady.

Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, máte nárok na výměnu nebo vrácení zboží. Kontaktujte nás prosím telefonicky nebo emailem.
Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení způsobené jejím užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulaci, nejčastěji pádu nebo uskladněním. Záruka se taktéž nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k použití, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu než byl určen.
V případě poškození zboží přepravcem probíhá reklamace dle reklamačního řádu daného přepravce. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího do 5 pracovních dnů od obdržení zboží o oprávněnosti reklamace a o dalším postupu.
V případě reklamace se prodávající zavazuje informovat kupujícího do 7 pracovních dnů o přijetí reklamace a  oprávněnou reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení.
Součástí reklamace je doklad o zaplacení a popis vady zboží. Zboží zašlete spolu s těmito doklady v původním obalu doporučeným balíkem ne na dobírku!  Při případné reklamaci nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky. Reklamované zboží zaslané k nám na dobírku nebude přijato a bude vráceno zpět kupujícímu.

7.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom mohli naše služby nabídnout, potřebujeme znát některé vaše osobní údaje a protože respektujeme vaše soukromí snažíme se potřebu těchto dat minimalizovat. Všechna osobní data jsou chráněna před zneužitím a plně podléhají zákonným normám (zákon o ochraně osobních údajů-zákon č.101/2000 Sb). Všechna data o nákupech, které získáme nikomu jinému neposkytujeme (mimo  spedičních společností nebo platebního styku k bezproblémovému vyřízení objednávky).

Vyhrazujeme si právo využít vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách, atd. Máte právo jako zákazník nám kdykoliv zaslat písemně změny, doplnění či odstranění všech vašich osobních údajů.

Při nákupu musíme požadovat od zákazníka jako fyzické osoby tyto údaje:jméno a příjmení, poštovní adresu, telefonické spojení a e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k vaší identifikaci, fakturaci a komunikaci s Vámi.

Pro firemní nákupy potřebujeme ještě adresu sídla firmy, IČO a DIČ.

8.ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky jsou platné od 7.4.2016 a to až do vydání nových obchodních podmínek.

Provozovatel e-shopu se zavazuje, že vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetímu subjektu či zneužity ke komerčním účelům.

Odesláním elektronické objednávky kupující souhlasí se všemi ustanoveními obchodních podmínek v platném znění v den odeslání objednávky.

V Milevsku dne 7.4.2016